กำหนดการประชุม ( Event Program )


No ชื่องานประชุม/สัมมนา (Event / Seminar) วันที่จัด (Date) ผู้จัด (Host Oganizers) เอกสารแนบ (Attachment) Tools
1 การอบรมประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2564-2565
District 3330 Training Assembly, 2021 - 2022

สถานที่จัดงาน ( place ) :: โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต
18/06/2021 - 20/06/2021 สโมสรโรตารีใน จ.ภูเก็ต VDO เชิญชวนมางาน DTA
มีประโยชน์อย่างไรใครที่ยังไม่ลงทะเบียนรีบลงทะเบียนกันนะคะ

DTA Phuket 2021 Pearl of 3330 rev4.pdf
Poster DTA.jpg.jpg
Seminar Topic and Registration eng Rev_4.pdf
name list.pdf
registration form DTA2021 Rev_4 .pdf
กำหนดการ DTA 2021 Rev_ 3.pdf
ลงทะเบียน ( Register )Register
ตรวจสอบลงทะเบียน/พิมพ์ใบเสร็จ
( Registration Check )
2 การประชุมใหญ่ ภาค 3330 โรตารีสากล ปีบริหาร 2563-2564
2020-2021 District Conference,District 3330 RI

สถานที่จัดงาน ( place ) :: โรงเเรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี
02/07/2021 - 03/07/2021 สโมสรโรตารี ใน จังหวัดกาญจนบุรี เชิญชวนมาร่วมงานประชุม DC ปีบริหาร 2563-2564
register dc.png
register hotel 1.png
poster 2.jpg
ตารางไซสืเสื้อคอกลม.jpg
payment.jpg
register meeting eng.png
poster 3.jpg
ตัวอย่างเสื้อ.png
register hotel eng.png
poster1.jpg
ลงทะเบียน ( Register )
ตรวจสอบลงทะเบียน/พิมพ์ใบเสร็จ
( Registration Check )

.