Language: ,
กำหนดการอบรมความรู้พื้นฐานสำคัญเกี่ยวกับโรตารี(STAR) ครั้งที่ 1 พื้นที่ 1-6 กำหนดการอบรมความรู้พื้นฐานสำคัญเกี่ยวกับโรตารี(STAR) ครั้งที่ 4 พื้นที่ 23-30 กำหนดการอบรมความรู้พื้นฐานสำคัญเกี่ยวกับโรตารี(STAR) ครั้งที่ 3 พื้นที่ 15-22 กำหนดการอบรมความรู้พื้นฐานสำคัญเกี่ยวกับโรตารี(STAR) ครั้งที่ 2 พื้นที่ 7-14 & 31 โครงการแก้มลิงที่หนองโนนต่าย จังหวัดสกลนคร การแต่งตั้งผู้แทนสโมสร (Elector) เข้าร่วมประชุม การประชุมครบรอบ 25 ปี ภาค 3330 โรตารีสากล วันที่ 7-9 เมษายน 2560 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม ส่งประกวดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประกวดภาพกิจกรรม หรือ คลิปกิจกรรม โครงการ “ สร้างเสริมการรักการอ่าน ” รับสมัคร CAMP/Germany International Student Summer Camp การสัมมนาอบรมนายกรับเลือก ร่วมภาค ภาค3330,3340,3350,3360 โรตารีสากล ประจำปี2560 - 2561 รับสมัคร Taiwan Culture & Tour Comp 2017 D.3520 ดาวน์โหลดแบบไวนิล โครงการรักการอ่าน การชำระค่าบำรุงโรตารีสากลและค่าบำรุงภาค

ผู้ว่าการภาค

VDO

เฟสบุ๊ค

สถิติการเข้าชม

IP :54.234.255.29
Page view:
248002
Today:
9
Yesterday:
81
This month:
907
Last month:
3347
Total visit:
62639
start : 05/08/2016

กิจกรรม สโมสรโรตารี