Language: ,
การอบรมสัมมนานายกรับเลือกร่วม ภาค 3330, 3340, 3350, 3360 โรตารีสากล ประจำปี 2562-2563

ผู้ว่าการภาค

VDO

เฟสบุ๊ค

สถิติการเข้าชม

IP :54.89.187.28
Page view:
470611
Today:
88
Yesterday:
176
This month:
2161
Last month:
2937
Total visit:
112385
start : 05/08/2016

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3330


อน.ปถวี สุสัณฐิตพงษ์ ประธานจัดงานสัปดาห์อินเทอร์แรคท์โลก และผู้เกี่ยวข้องประชุมจัดงาน ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

วันที่ : 2018-09-14

view : 55

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

วันที่ 14 กันยายน2561 
อน.ปถวี   สุสัณฐิตพงษ์  ประธานจัดงานสัปดาห์อินเทอร์แรคท์โลก
โดยมี อน.จักรชัย  วิสุทธากุล ประธานคณะกรรมการ INTERACT ภาค 3330
และผู้เกี่ยวข้องประชุมจัดงาน ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

 
เอกสารแนบ :