Language: ,
ลงทะเบียน การอบรมภาคประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2562-2563

ผู้ว่าการภาค

VDO

เฟสบุ๊ค

สถิติการเข้าชม

IP : 172.68.65.7
Page view:
541324
Today:
26
Yesterday:
127
This month:
3448
Last month:
4398
Total visit:
136309
start : 05/08/2016

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3330


วิธีการชำระค่าบำรุงโรตารี

วันที่ : 2018-07-31

view : 95

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

               ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีกับนายกปีบริหาร 2561-2562 และคณะกรรมการทุก ๆ ท่าน ที่จะมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ “BE THE INSPIRATION” เพื่อมุ่งมั่นสร้างสรรค์ สังคม ชุมชน เด็ก และเยาวชนเพื่อนมนุษย์ ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพที่ดี

               สำหรับข่าวสารที่ผมจะขออนุญาตแจ้งให้นายกและคณะกรรมการปีบริหาร 2561-2562 ทราบคงจะไม่หนีเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ซึ่งจะเป็นเรื่องค่าบำรุงรายปีภาค 3330 ปีบริหาร 2561-2562 ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

 

ค่าบำรุงที่สโมสรโรตารีต้องชำระมีอยู่ 2 ประเภท

1. ค่าบำรุงโรตารีสากล

2. ค่าบำรุงภาค 3330

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ