Rotary3330
Language: ,

ผู้ว่าการภาค

VDO

เฟสบุ๊ค

สถิติการเข้าชม

IP :54.80.208.105
Page view:
422246
Today:
1
Yesterday:
122
This month:
3309
Last month:
4770
Total visit:
93002
start : 05/08/2016

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3330


วันที่ 7 มิ.ย.2561 ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ ภาค 3330 โรตารีสากล ร่วมพิธีฉลองสโมสรสมุทรสาคร ส่งมอบผลงานจากปี โรตารี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ของนย.พนิตา เตละวาณิชย์ ไปสู่ปี ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ของนย.กาญจนา ตระกูลบางคล้า

วันที่ : 2018-06-07

view : 10

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

 
เอกสารแนบ :