Rotary3330
Language: ,

ผู้ว่าการภาค

VDO

เฟสบุ๊ค

สถิติการเข้าชม

IP :54.80.208.105
Page view:
422266
Today:
2
Yesterday:
122
This month:
3311
Last month:
4770
Total visit:
93004
start : 05/08/2016

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3330


วันที่ 10 พ.ค.2561 ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ ภาค 3330 โรตารีสากล ร่วมฉลองนายกและคณะกรรมการบริหาร สโมสรท่าเรือ-กาญจนบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

วันที่ : 2018-05-10

view : 30

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

 ส่งมอบหน้าที่จากนย.ภิญญานันท์ อธิอัครทวีโชติ ใหกับนย.ประจักษ์ ศรนารายณ์ บรรยากาศสนุกสนานมีมิตรภาพ

 
เอกสารแนบ :