Language: ,
การอบรมสัมมนานายกรับเลือกร่วม ภาค 3330, 3340, 3350, 3360 โรตารีสากล ประจำปี 2562-2563

ผู้ว่าการภาค

VDO

เฟสบุ๊ค

สถิติการเข้าชม

IP :54.89.187.28
Page view:
470645
Today:
88
Yesterday:
176
This month:
2162
Last month:
2937
Total visit:
112386
start : 05/08/2016

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3330


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ ภาค 3330 โรตารีสากล เยี่ยมสโมสรพระสมุทรเจดีย์อย่างเป็นทางการ

วันที่ : 2017-11-24

view : 98

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

 สโมสรมีการเพิ่มสมาชิก และสมาชิกมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ 100% มีการบริจาคให้มูลนิธิโรตารีสากลมาก มีการบำเพ็ญประโยชน์มากและหลากหลาย มีภาพลักษณ์ที่ดี

 
เอกสารแนบ :