ลงทะเบียนงานประชุม/สัมมนา

แบบฟอร์มการลงทะเบียน
Registraton Form

การประชุมใหญ่ ภาค 3330 โรตารีสากล ปีบริหาร 2562-2563
2019-2020 District Conference,District 3330 RI

สถานที่จัด Venue : โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
วันที่จัด Event Date : 27/03/2020 - 28/03/2020
เปิดรับลงทะเบียน รอบที่ 3 Registration Date : 13/02/2020 - 13/03/2020

รายละเอียดผู้แจ้ง

สโมสรโรตารี / Rotary Club :
ชื่อ / Name :
ที่อยู่ / Address :
โทรศัพท์ / Tell:
แฟกซ์ / Fax:
มือถือ / Phone Number :
อีเมลล์ / Email :
ประเภท :
เลือกการประชุม / Choice :
ชื่อ / Name ประเภท / Type งานประชุม / Evant ราคาต่อท่าน / price per person
รวม 0

1 การประชุมใหญ่ **(ไม่รวม Awards Night)
District Conference **(Without Awards Night)
2 งานมอบรางวัล Awards Night
3 งานราตรีผู้ว่าการภาค Governor's Night

Size เสื้อ
XS
S
M
L
XL

ช่องทางชำระเงิน / Pay


*** กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต ระบบจะบวกค่าธรรมเนียม 4.5% *** ของยอดรวม

หมายเหตุ

บัญชี DC 2020 ธ.ทหารไทย (TMB) 529-2-36-883-3
น.ส.อรอนงค์ กูลแก้ว หรือ อัจฉราวัลยิ์ ศิริโชติ หรือ รัชดา เทพนาวา 
Onanong Koolkaew / Acharawon Sirichote / Ratchada Thepnava 

จำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมด / Total Price