กำหนดการประชุม

No ชื่องานประชุม/สัมมนา (Event / Seminar) วันที่จัด (Date) ผู้จัด (Host Oganizers) เอกสารแนบ (Attachment) Tools
1 การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค / การสัมมนาภาพลักษณ์ / การอบรมผู้ฝึกอบรมสโมสร

สถานะที่จัดงาน :: โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม
โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม
04/08/2018 - 04/08/2018 - แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก - มูลนิธิโรตารีภา.pdf
ใบลงทะเบียน.pdf
ลงทะเบียนRegister
ตรวจสอบลงทะเบียน/พิมพ์ใบเสร็จ
2 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2560-2561

สถานะที่จัดงาน :: โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
06/04/2018 - 08/04/2018 สโมสรโรตารีศรีตาปี กำหนดการประชุมใหญ่ภาค 3330 โรตารีสากล ปีโรตารี 2560.doc
แบบฟอร์มลงทะเบียน DC.doc
แบบฟอร์มลงทะเบียน DC.pdf
ลงทะเบียน
ตรวจสอบลงทะเบียน/พิมพ์ใบเสร็จ
3 โครงการอบรมเยาวชนผู้นํา โรตารี

สถานะที่จัดงาน :: สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว) และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จังหวัดสงขลา
18/10/2017 - 22/10/2017 ลงทะเบียน
4 การอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรอินนเทอร์แรคท์และโรทาแรคท์พื้นที่ 1 - 15

สถานะที่จัดงาน :: โรงแรมเมืองลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ค่าลงทะเบียน :: 350 บาท
วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.00 - 17.00 น. ลงทะเบียน/Register
ตรวจสอบลงทะเบียน