กำหนดการประชุม

No ชื่องานประชุม/สัมมนา (Event / Seminar) วันที่จัด (Date) ผู้จัด (Host Oganizers) เอกสารแนบ (Attachment) Tools
1 การประชุมใหญ่ ภาค 3330 โรตารีสากล ปีบริหาร 2562-2563
2019-2020 District Conference,District 3330 RI

สถานที่จัดงาน :: โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
27/03/2020 - 28/03/2020 สโมสรโรตารีในจ.สงขลา 115 DC 2020 HY ลงทะเบียน (Registration) P1-P2(1).pdf
DC2020.jpg
115 DC 2020 HY จองห้องพัก (Room Reservation) P3.pdf
ลงทะเบียน
ตรวจสอบลงทะเบียน/พิมพ์ใบเสร็จ
2 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 ปี 2562-2563
2st Intercity Meeting, Year 2019-2020

สถานที่จัดงาน :: เดอะรีสอร์ท วอเตอร์พาร์ค อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
18/01/2020 - 18/01/2020 สโมสรสนามจันทร์ intercity copy.jpg
แบบฟอร์มลงทะเบียน2.pdf
ใบลงทะเบียน.png
ลงทะเบียนRegister
ตรวจสอบลงทะเบียน/พิมพ์ใบเสร็จ