กำหนดการประชุม

No ชื่องานประชุม/สัมมนา (Event / Seminar) วันที่จัด (Date) ผู้จัด (Host Oganizers) เอกสารแนบ (Attachment) Tools
1 DC การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2561-2562
Rotary District 3330 RI

สถานะที่จัดงาน :: โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
Mida Dhavaravati Grande Hotel Nakhon Pathom
29/03/2019 - 31/03/2019 ผชภ.พิชัย นันทชัยพร สโมสรโรตารีราชบุรี 238298_แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก - การประชุมใหญ่.pdf
กำหนดการ_AwardsNight_Update_15มีค.pdf
กำหนดการ_DC_Update_15มีค.pdf
แบบลงทะเบียนงาน DC.pdf
ลงทะเบียนRegister
ตรวจสอบลงทะเบียน/พิมพ์ใบเสร็จ
2 โครงการอบรมเยาวชนผู้นํา โรตารี

สถานะที่จัดงาน :: สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว) และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จังหวัดสงขลา
18/10/2017 - 22/10/2017 ลงทะเบียน