กำหนดการประชุม ( Event Program )


No ชื่องานประชุม/สัมมนา (Event / Seminar) วันที่จัด (Date) ผู้จัด (Host Oganizers) เอกสารแนบ (Attachment) Tools
1 การอบรมภาคประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2564-2565
District 3330 Training Assembly, 2021 - 2022

สถานที่จัดงาน ( place ) :: โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต
14/05/2021 - 16/05/2021 สโมสรโรตารีใน จ.ภูเก็ต DTA Phuket 2021 Pearl of 3330 rev2.docx
Poster DTA.jpg
Seminar Topic and Registration eng(1).docx
name list.xlsx
registration form DTA2021 Rev_2.docx
ลงทะเบียน ( Register )Register
ตรวจสอบลงทะเบียน/พิมพ์ใบเสร็จ
( Registration Check )

.