กำหนดการประชุม ( Event Program )


No ชื่องานประชุม/สัมมนา (Event / Seminar) วันที่จัด (Date) ผู้จัด (Host Oganizers) เอกสารแนบ (Attachment) Tools
1 การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค การสัมมนาภาพลักษณ์ เเละสมาชิกภาพ
Rotary Foundation Seminar ,Membership Seminar and Public Image Seminar

สถานที่จัดงาน ( place ) :: โรงเเรมหัวหินเเกรนด์แอนพลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
01/08/2020 - 01/08/2020 สโมสรหัวหิน แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก สโมสรโรตารี63 ที่แ.doc
เชิญเข้าร่วมการอบรม.pdf
ใบสมัคร.jpg
สัมมานามูล63.jpg
ลงทะเบียน ( Register )
ตรวจสอบลงทะเบียน/พิมพ์ใบเสร็จ
( Registration Check )

.