กำหนดการประชุม

No ชื่องานประชุม/สัมมนา (Event / Seminar) วันที่จัด (Date) ผู้จัด (Host Oganizers) เอกสารแนบ (Attachment) Tools
1 DTA การอบรมภาคประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2562-2563
2019-2020 District 3330 Training Assembly

สถานะที่จัดงาน :: โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง
Thumrin Thana Hotel,Trang
10/05/2019 - 12/05/2019 สโมสรโรตารีทับเที่ยง En DTA 2019 Rev 07Apr2019.pdf
กำหนดการ DTA 2019 Rev 07Apr2019.pdf
หนังสือออก 060-2018-2019 เชิญประชุม YEO สโมสร.pdf
ลงทะเบียนRegister
ตรวจสอบลงทะเบียน/พิมพ์ใบเสร็จ
2 โครงการอบรมเยาวชนผู้นํา โรตารี

สถานะที่จัดงาน :: สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว) และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จังหวัดสงขลา
18/10/2017 - 22/10/2017 ลงทะเบียน