กำหนดการประชุม

No ชื่องานประชุม/สัมมนา (Event / Seminar) วันที่จัด (Date) ผู้จัด (Host Oganizers) เอกสารแนบ (Attachment) Tools
1 การอบรมประจำปี ภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2561-2562
DTA

สถานะที่จัดงาน :: โรงแรม Seapine สวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
โรงแรม Seapine สวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
27/04/2018 - 29/04/2018 กำหนดการ DTA 2018_Update13กพ.pdf
แบบฟอร์มการจองห้องพัก โรงแรม Seapine สวนสนประด.pdf
ลงทะเบียนRegister
ตรวจสอบลงทะเบียน/พิมพ์ใบเสร็จ
2 การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2560-2561

สถานะที่จัดงาน :: โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
06/04/2018 - 08/04/2018 สโมสรโรตารีศรีตาปี กำหนดการประชุมใหญ่ภาค 3330 โรตารีสากล ปีโรตารี 2560.doc
แบบฟอร์มลงทะเบียน DC.doc
แบบฟอร์มลงทะเบียน DC.pdf
ลงทะเบียน
ตรวจสอบลงทะเบียน/พิมพ์ใบเสร็จ
3 โครงการอบรมเยาวชนผู้นํา โรตารี

สถานะที่จัดงาน :: สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว) และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จังหวัดสงขลา
18/10/2017 - 22/10/2017 ลงทะเบียน
4 การอบรมความรู้พื้นฐานสำคัญเกี่ยวกับโรตารี (STAR) พื้นที่ 7-14 & 31

สถานะที่จัดงาน ::โรงแรมดารา ถนนเจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ค่าลงทะเบียน :: 200 บาท
25/11/2017 - 25/11/2017 กำหนดเวลาการอบรม STAR ครั้งที่ 2 Area 7-14&31.pdf
ลงทะเบียน/Register
ตรวจสอบลงทะเบียน
วิธีการลงทะเบียน/Manual
5 การอบรมความรู้พื้นฐานสำคัญเกี่ยวกับโรตารี (STAR) ครั้งที่3 พื้นที่ 15-22

สถานะที่จัดงาน ::นาวีภิรมณ์ ถนนแนบเคหาสน์ หัวหิน,ประจวบคีรีขันธ์

ค่าลงทะเบียน :: 190 บาท
9/12/2017 - 9/12/2017 กำหนดเวลาการอบรม STAR ครั้งที่ 3 Area 15-22.pdf
ลงทะเบียน/Register
ตรวจสอบลงทะเบียน
วิธีการลงทะเบียน/Manual
6 การอบรมความรู้พื้นฐานสำคัญเกี่ยวกับโรตารี (STAR) ครั้งที่4 พื้นที่ 23-30

สถานะที่จัดงาน :: ณ ห้องศรีสง่า โรงแรมริเวอร์ อ.เมือง จ.นครปฐม

ค่าลงทะเบียน :: 100 บาท
16/12/2017 - 16/12/2017 กำหนดเวลาการอบรม STAR ครั้งที่ 4 Area 23-30 (1).pdf
ลงทะเบียน/Register
ตรวจสอบลงทะเบียน
วิธีการลงทะเบียน/Manual