กำหนดการประชุม

No ชื่องานประชุม/สัมมนา (Event / Seminar) วันที่จัด (Date) ผู้จัด (Host Oganizers) เอกสารแนบ (Attachment) Tools
1 อบรมมูลนิธิโรตารี ผู้ฝึกอบรมสโมสร และ ภาพลักษณ์
Rotary Foundation Seminar and Club Trainer Seminar

สถานะที่จัดงาน :: โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม
Mida Dhavaravati Grande Hotel Nakhon Pathom
03/08/2019 - 03/08/2019 กำหนดการสัมนามูลนิธิโรตารี_ภาพลักษณ์สาธา.docx
ลงทะเบียนRegister
ตรวจสอบลงทะเบียน/พิมพ์ใบเสร็จ
2 การอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเทอร์แรคท์ และโรทาแรคท์ พิ้นที่ 1-15 และ 31
สถานะที่จัดงาน :: โรงแรมปุระนคร นครศรีธรรมราช
20 กรกฎาคม 2562 ลงทะเบียน