ลงทะเบียนงานประชุม/สัมมนา


แบบฟอร์มการลงทะเบียน
Registration Form

การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 ปี 2562-2563
2st Intercity Meeting, Year 2019-2020

สถานที่จัด : เดอะรีสอร์ท วอเตอร์พาร์ค อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
วันที่จัด : 18/01/2020 - 18/01/2020

รายละเอียดผู้แจ้ง

สโมสรโรตารี / Rotary Club :
ชื่อ / Name :
โทรศีพท์:
แฟกซ์:
มือถือ:
Email:
เลือกการประชุม:

ชื่อ / Name งานอบรม / ประชุม ราคา ต่อ ท่าน
รวม 0

1 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 ปี 2562-2563/2st Intercity Meeting, Year 2019-2020
2 Foundation Night /
3 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 ปี 2562-2563 + Foundation Night /

ช่องทางชำระเงิน


หมายเหตุ

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขา ตลาดปฐมมงคล นครปฐม หมายเลขบัญชี 063-1-27927-9 ชื่อบัญชี นายธนศักดิ์ เเละนาย เอนก ศรีสุขธนา ส่งแบบฟอร์มที่สมบูรณ์แล้ว
ส่งหลักฐานการโอนเงิน ไปทางไลน์ที่ Line

หรือติดต่อสอบ อน.ธนศักดิ์ ธนศิลป์ 081-986-5665
อน. เอนก ศรีสุขธนา 081-586-1936


**ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน**
** หมดเขตการลงทะเบียน 8 มกราคม 2563**


จำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมด