นย.สาธร สมศักดิ์เสริม

P.Sathorn Somsaksern

โครงการ/ผลงานสโมสร
ด้านสมาชิกภาพ
ด้านมูลนิธิโรตารี
ด้านบำเพ็ญประโยชน์
ด้านการบริหารจัดการสโมสร
ด้านบริการชนรุ่นใหม่
ปฏิทินกิจกรรมสโมสร
ตุลาคม
2557

Welcome to

สโมสรโรตารีอันดามัน

Rotary Club of Andaman District 3330 Rotary International, Thailand.

ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ น้ำใจเรากว้างกว่้า มั่นคงก้าวไปข้างหน้า พร้อมคุณค่าแห่งมิตรไมตรี....
ภาพกิจกรรม
กระดานข่าว